Ứng dụng tế bào gốc trong điều trị ung thư, bệnh mãn tính