Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung

09/10/2020

Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung” do Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế thực hiện.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia làm trưởng đoàn, bà Hà Thị Lâm Hồng, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Ông Nguyễn Minh Hưng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và một số thành viên khác. Tiếp Đoàn, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, đơn vị chủ trì và các thành viên nhóm nghiên cứu. Đoàn kiểm tra đã được nghe phát biểu của GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ và TS Trần Mạnh Linh đại diện cho nhóm nghiên cứu báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư của Bộ Khoa học và Công nghệ

Đến nay, Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành một số nội dung quan trọng, bao gồm: Nội dung Nghiên cứu tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc và phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung. Nội dung Nghiên cứu thiết lập các cơ sở y tế triển khai sàng lọc ung thư cổ tử cung và mạng lưới chẩn đoán và xử lý kết quả sàng lọc, gồm Công việc Nghiên cứu thiết lập các cơ sở y tế sàng lọc ung thư cổ tử cung và Công việc Nghiên cứu triển khai các quy trình chẩn đoán và xử lý các trường hợp có kết quả sàng lọc ung thư cổ tử cung dương tính từ các cơ sở y tế. Nội dung Nghiên cứu xây dựng khung quy trình áp dụng  WHISTLE trong sàng lọc ung thư cổ tử cung và xây dựng cơ sở dữ liệ trí tuệ nhân tạo, gồm Công việc Nghiên cứu xây dựng và cung cấp phiên bản nguyên mẫu ứng dụng WHISTLE trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, xây dựng Cẩm nang tập huấn và Đào tạo chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng ứng dụng WHISTLE (đối tác phối hợp thực hiện), Công việc Nghiên cứu xây dựng khung quy trình áp dụng ứng dụng WHISTLE trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Hiện nhóm nghiên cứu đang triển khai được 90% tiến độ Công việc Nghiên cứu xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho ưng dụng WHISTLE dựa trên kết quả sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phiến đồ cổ tử cung, kỹ thuật VIA và xét nghiệm HPV cũng như đang tham gia đào tào cho 2 học viên Thạc sỹ Sản phụ khoa.

Đoàn Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các kết quả trên đã được Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.

Đoàn công tác của Bộ KHCN làm việc với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, Nhóm nghiên cứu cùng với Tổ chức chủ trì hy vọng trong thời gian tới sẽ hoàn thành Công việc Nghiên cứu xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho ưng dụng WHISTLE dựa trên kết quả sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phiến đồ cổ tử cung, kỹ thuật VIA và xét nghiệm HPV, triển khai công việc Nghiên cứu xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho ưng dụng WHISTLE dựa trên kết quả sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng phiến đồ cổ tử cung, kỹ thuật VIA và xét nghiệm HPV và triển khai Nội dung Nghiên cứu áp dụng khung quy trình sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng ứng dụng WHISTLE và so sánh với các phương pháp sàng lọc khác. Thông qua các hoạt động này, nhiệm vụ dự kiến hoàn thành đào tạo 01 thạc sỹ Sản phụ khoa và công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước