Chủ nhật, 25/08/2019 16:21

Vắc-xin phòng bệnh viêm phổi ở lợn

06/08/2018

Thực hiện Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi” đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet chủ trì thực hiện dự án KH&CN “Công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá phòng 03 bệnh viêm phổi phổ biến ở lợn”, mã số SPQG.05b.04.

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia đã chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020  tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án KH&CN, mã số SPQG.05b.04 do TS. Trần Đức Hạnh là chủ nhiệm.

Nhóm nghiên cứu đã báo cáo về kết quả đạt được sau hơn 1 năm triển khai dự án KH&CN, đến nay, công ty Marphavet đã tạo được bộ chủng giống vi khuẩn đạt yêu cầu về tính vô trùng, thuần khiết, tính đại diện, tính an toàn, tính hiệu lực…phục vụ cho công tác sản xuất vắc-xin.  Đồng thời, các quy trình liên quan đến chủng giống như quy trình sử dụng giống, quy trình bảo quản giống, quy trình kiểm định giống đối với vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae và vi khuẩn Streptococcus suis đã được xây dựng xong, có tính thực tiễn cao.

Nuôi cấy S.Suis trên môi trường thạch BHI và A. pleuropneumoniae trên môi trường thạch PPLO
Bộ giống A. pleuropneumoniae (chủng 1,2,3,5a, 7) phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm lợn
Bộ giống S. Suis (Chủng 2,7,9) phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm lợn

Song song với việc nghiên cứu tạo giống gốc vi khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae, vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae và vi khuẩn Streptococcus suis, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu từ các chủng giống trên để phòng bệnh viêm phổi cho lợn.

Hiện nay, về cơ bản, các nội dung nghiên cứu về lựa chọn môi trường thích hợp cho nhân giống, chọn lọc phương pháp nhân giống, xác định các chỉ tiêu vật lý, mật độ, độ thuần khiết của giống sơ cấp và giống thứ cấp đã hoàn thành xong. Đơn vị chủ trì đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu phối trộn các loại kháng nguyên của 03 loại vi khuẩn gây bệnh suyễn lợn, viêm phổi – màng phổi, liên cầu khuẩn ở lợn và đánh giá hiệu lực của vắc-xin đa giá vô hoạt nhũ dầu trên động vật thí nghiệm.

Nuôi cấy tăng sinh A. pleuropneumoniae trong tủ ấm có lắc và bình sục 10 lít

Đoàn kiểm tra đánh giá cao khối lượng công việc rất lớn mà đơn vị chủ trì đã hoàn thành trong thời gian vừa qua. Và đề nghị công ty tích cực triển khai để vắc-xin đa giá nhũ dầu phòng 03 bệnh viêm phối phố biến ở lợn sớm được kiểm nghiệm và sản xuất thử nghiệm ở quy mô lớn.

Hệ thống lọc, ly tâm bán thành phẩm

Có thể nói, các loại vắc-xin phòng các bệnh suyễn lợn, bệnh viêm phổi - màng phổi và bệnh liên cầu ở lợn đang sử dụng tại Việt Nam như Respisure 1 ONE TM, Respisure, Flusure/Respisure RTU, Maxivac platinum, M-Rhusigen, SuiShot APM-7… đều là các loại vắc-xin nhập từ nước ngoài nên giá thành khá cao và mỗi loại vắc-xin chỉ phòng được một bệnh. Vì vậy, việc nghiên cứu và sản xuất một loại vắc xin đa giá phòng bệnh đường hô hấp do các vi khuẩn trên gây ra bằng chỉ một mũi tiêm có ý nghĩa quan trọng, giảm chi phí lao động, giảm thời gian tiêm, đem lại hiệu quả miễn dịch cao, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Vắc-xin nhũ dầu là loại vắc-xin đang được sử dụng phổ biến trong phòng bệnh cho gia súc gia cầm hiện nay. Đây là loại vắc-xin vô hoạt (vắc-xin chết) được chế tạo bởi các kháng nguyên là vi sinh vật đã bị diệt bằng hóa chất hoặc nhiệt độ, bổ sung nhũ dầu giúp vắc-xin lâu tan ở vị trí tiêm để kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch cao và lâu dài.

Trần Thị Thu Hương, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia