Văn bản điều hành

Số kí hiệu văn bản 10/2014/TT-BCT
Ngày ban hành 12/03/2014
Ngày hiệu lực 25/04/2014
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Chương trình liên quan Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030
Người ký duyệt Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác