Văn bản điều hành

Số kí hiệu văn bản 17/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/06/2014
Ngày hiệu lực 16/06/2014
Trích yếu nội dung Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ KH&CN
Chương trình liên quan Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác