Văn bản điều hành

Số kí hiệu văn bản 348/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/02/2013
Ngày hiệu lực ...
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Chương trình liên quan Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác