VTV2 | Nút bấm số 39: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ ngành cơ khí, tự động hóa