Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên nước ở lưu vực sông Mê Kông

Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên nước ở lưu vực sông Mê Kông

27/07/2020

Nhằm hướng tới mục tiêu Xây dựng được hệ thống công cụ dự báo khí tượng thủy văn tiên tiến để quản lý tài nguyên nước trên các lưu vực sông trong điều kiện thiếu/không có số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Ngày 21/07/2020, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ đánh giá nội dung và tiến độ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “ Xây dựng cơ sở phương pháp luận và công nghệ quản lý tài nguyên nước các lưu vực sông trong điều kiện thiếu/không có số liệu quan trắc về khí tượng thủy văn ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông ” do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thực hiện.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia làm trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn kiểm tra. Phía đại diện đơn vị thực hiện có sự tham gia của PGS.TS Trần Quốc Bình, PGS.TS. Trần Ngọc Anh, PGS.TS. Trần Quang Đức (Đại học Khoa học Tự nhiên). Đoàn kiểm tra đã được nghe PGS.TS. Trần Ngọc Anh, chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo các nội dung, tiến độ triển khai nhiệm vụ và nhận đã nhận được ý kiến nhận xét của GS.TS. Trần Đình Hòa (Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) về tiến độ và chất lượng của các công việc nhiệm vụ đã thực hiện và góp ý cho các công việc sắp tới sẽ thực hiện.

Đoàn công tác của Bộ KHCN làm việc với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (đơn vị chủ trì Nhiệm vụ Nghị định thư)

Đến nay, Nhóm nghiên cứu bước đầu đã hoàn thành nghiên cứu một số nội dung quan trọng như: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp mô phỏng dòng chảy trên các lưu vực sông thiếu số liệu quan trắc; Nghiên cứu tổng quan về các nguồn dữ liệu mưa vệ tinh sẵn có từ nguồn khu vực và toàn cầu có thể áp dụng ở Việt nam và trong khu vực; Nghiên cứu tổng quan về các nguồn dữ liệu quan trắc mặt đất (mạng lưới trạm đo KTTV, mạng lưới radar) ở Việt Nam và lưu vực sông Mê Kông; Nghiên cứu tổng quan về hiện trạng sản phẩm của các mô hình thời tiết số trị (NWP) quy mô khu vực và toàn cầu; Đánh giá về khả năng kết hợp giữa các nguồn số liệu mô hình thời tiết số trị và vệ tinh với quan trắc mặt đất trong mô phỏng dòng chảy ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam; Nghiên cứu tổng quan về công tác mô phỏng/dự báo dòng chảy phục vụ quản lý TNN trên lưu vực sông Mê Kông; Phân tích và xác định các thách thức cụ thể trong công tác mô phỏng/dự báo thủy văn ở phần thượng lưu và trung lưu lưu vực sông Mê Kông; Thu thập, phân tích, đánh giá số liệu khí tượng tại các trạm đo trên lưu vực sông Mê Kông; Thu thập, phân tích, đánh giá số liệu thủy văn tại các trạm đo trên lưu vực sông Mê Kông; Thu thập, phân tích, đánh giá số liệu ảnh vệ tinh, hồ chứa trên  lưu vực sông Mê Kông; Thu thập, phân tích, đánh giá số liệu địa hình, các điều kiện mặt đệm trên lưu vực sông Mê Kông; Xử lý số liệu và tích hợp vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời nhiệm vụ cũng đang triển khai nghiên cứu các nội dung còn lại của nội dung 1. Nghiên cứu và triển khai trong nước, xúc tiếp đẩy nhanh tiến độ triển khai nội dung 2. Hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; và đã đạt một số kết quả như thực hiện hỗ trợ đào tạo 02 sinh viên Tiến sỹ (dự kiến bảo vệ năm 2020); tổ chức thành công 02 đoàn vào khảo sát tại TP. HCM và 5 tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng), công bố thành công 1 bài báo trên  Remote Sensing, thuộc danh mục Q1, ISI, Impact factor 4.12, 01 bài báo trên tạp chí VNU University of Science: Earth an Environmental Sciences, VoL. No. (2020)

Đoàn ghi nhận các kết quả và nội dung nghiên cứu khoa học mà nhóm nghiên cứu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực nhóm nghiên cứu, cũng như sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức chủ trì cả về nhân lực lẫn vật lực dành cho nhóm nghiên cứu.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn đầu triển khai nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu cùng với Tổ chức chủ trì kỳ vọng trong thời gian tới sẽ nghiên cứu và xây dựng được hệ thống công cụ dự báo khí tượng thủy văn tiên tiến để quản lý tài nguyên nước trên các lưu vực sông trong điều kiện thiếu/không có số liệu quan trắc khí tượng thủy văn.